Vechtsymposium


De Vecht verandert. Onder dit thema vinden op donderdag 27 september het Vechtsymposium en de Vechtdaldag plaats.

Met in het ochtendprogramma het Vechtsymposium waarin de veranderende Vecht centraal staat in diverse thema's. En in de middag de Vechtdaldag: onder leiding van deskundigen trekken we het Vechtdal in per boot, fiets, bus of te voet.

Het Vechtsymposium is onderdeel van Maatregel 3 (Grensoverschrijdende dialoog, netwerkvorming (Governance) en kennistransfer) binnen het LIVING-project.

Kijk voor meer informatie.

https://www.vechtstromen.nl/campagne/vechtsymposium/