Maatregel 01 Uitvoeringsprogramma Vechtvisie


Maatregel 1 omvat de uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor de Vecht. Daarvoor zal een beschrijving van concrete, toekomstige samenwerkingsgebieden van de betrokken partners opgesteld worden.

Het uitvoeringsprogramma is tevens gekoppeld aan de Grensoverschrijdende Vechtvisie en moet zorgen voor sterkere afstemming, coördinatie en synergiën van Duitse en Nederlandse initiatieven in het gebied. Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2020 opgeleverd.

In het kader van deze maatregel zorgt een Vechtambassadeur voor onderlinge koppeling van de verschillende activiteiten in het LIVING-project. Inmiddels is Alexander Jaegers aangesteld als Vechtambassadeur. De Vechtambassadeur zorgt daarnaast ook voor de regionale en grensoverschrijdende uitwisseling door een breed scala aan Duitse en Nederlandse gebiedspartners (terreinbeheerders, toeristische organisaties, waterbeheerders, ondernemers) bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma te betrekken.