Maatregel 02 Brochure Dinkelontwikkeling


Dit deelproject richt zich op de Dinkel als belangrijk, grensoverschrijdend en verbindend landschapselement tussen de twee landen.

De Dinkel zal in het kader van dit deelproject journalistiek benadert worden. In de te ontwikkelende brochure zal de nadruk liggen op het belang om samen voor deze rivier te zorgen en deze te vorm te geven, vanuit ecologisch oogpunt, maar ook als leefgebied voor bewoners en bezoekers en als ader voor de economie. De diversiteit van de Dinkel in NRW, Nedersaksen en het Nederlandse deel en, die ook een stimulans is, kan worden aangetoond. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van wat er in het verleden in het Nederlandse, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen gebied al is bereikt op het gebied van landschapsinrichting en wat er de komende jaren te zien is als een beeld van de toekomst en mogelijke taken aan weerszijden van de grens.