Maatregel 04a Hoogwatervoorspelmodel


De afgelopen jaren is er steeds vaker sprake van intensieve neerslag, waardoor de afvoercapaciteit van de Vecht en Dinkel op zijn grenzen stuit en risicovolle situaties ontstaan voor aanwonenden en bedrijven.

Doel van deelprojectproject 4a is daarom de ontwikkeling van een beter hoogwatervoorspelmodel voor het gehele stroomgebied van de Vecht, zowel in Duitsland als Nederland. Daarmee kan beter en eerder gereageerd worden op dreigend hoogwater, wat leidt tot efficiëntere oplossing of preventie van calamiteiten.

In het project werken de Duitse Niedersächsischer Landesbestrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim en de Nederlandse gemeenten langs de Vecht en Dinkel en de waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen samen. Waterschap Vechtstromen is de trekker van het project.

De maatregel bestaat uit meerdere deelprojecten:

  • Technische verbeteringen van de huidige hoogwatervoorspelsystemen
  • Beperking of voorkoming van wateroverlast met de ontwikkeling van een systeem waarmee de optimale inzet van twee bergingsgebieden bij Coevorden en Hardenberg wordt bepaald;
  • Aanpassen van het beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de Dinkel
  • Samenwerking/informatie-uitwisseling door gebruik te maken van elkaars systemen.

De inbouw van Walrus in Sobek en de koppeling tussen FEWS en Pantarhei zijn inmiddels gereed. Voor de samenwerking en informatie-uitwisseling heeft in juni een eerste bijeenkomst met de Duitse en Nederlandse waterbeheerders plaatsgevonden. Dit was tevens het beginpunt om de aanpassing van het BOS Dinkel op te starten. Dit laatste onderdeel gebeurt samen met de Duitse en Nederlandse gemeenten langs de Dinkel.