Maatregel 04b Hoogwateroefening


Grote delen van Oost-Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hebben de afgelopen jaren, waaronder 2010, te maken gehad met extreem hevige regenval.

Deze situatie heeft tot talrijke problemen geleid en ook plaatselijke schade aangericht. Deze gebeurtenissen toonden aan dat een goede en tijdige uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse en Duitse water- en rampenbestrijdingsautoriteiten van groot belang is. In 2011/2012 hebben de betrokken organisaties hierover afspraken gemaakt.

Op basis van deze afspraken is een hoofwateralarmplan opgesteld en werd in oktober 2016 de Duits-Nederlandse overstromingsoefening "Grenzeloze Regen" uitgevoerd. Deze oefening heeft geresulteerd in handelingsperspectieven en aanbevelingen die in de periode 2017-2019 worden uitgevoerd en begin 2020 in het kader van het LIVING-project worden getoetst in een grensoverschrijdende hoogwateroefening in het stroomgebied van Vecht en Dinkel. De oefening zal vergelijkbaar zijn met de grensoverschrijdende ‘Grenzeloze Regen’ oefening, die eind 2016 is georganiseerd. De doelstellingen zijn gericht op grensoverschrijdende alarmering, samenwerking en besluitvorming. Naast de Living-Vecht-Dinkel partners zullen ook andere organisaties zoals veiligheidsregio’s, waterschappen, Kreisen en politieregio’s uitgenodigd worden om deel te nemen.