Maatregel 09 Rust en drukte in het Vechtdal


Het in Nederland ontwikkelde concept Rust en Drukte heeft betrekking op de verenigbaarheid van rustgebieden voor natuurbescherming en activiteitsgebieden met economisch en toeristisch gebruik in het Vechtdal.

Deze maatregel heeft tot doel ook aan Duitse zijde het concept "Rust en Drukte" te concretiseren, het te integreren in toerisme, het waterbeheer en natuurbehoudende planning en deze grensoverschrijdend te coördineren. Deze aanpak is gebaseerd op het Nederlandse concept van "zonering".

Aan weerszijden van de grens waren er in het verleden al verschillende initiatieven om de gedachten van dit concept over te nemen. Naast een ontoereikende concretisering ontbrak het echter vooral aan grensoverschrijdende coördinatie en gezamenlijke planning. Een uniforme sturing en planning over de gehele waterloop zou het menselijk gebruik moeten concentreren op plaatsen die daarvoor bijzonder geschikt zijn. Andere plaatsen daarentegen moeten volledig aan de natuur worden overgelaten.

Projectpartners zijn Stichting De Koppel en Stichting Natuurbeheer Grafschaft Bentheim.