Grensoverschrijdende plannen en initiatieven

De Vecht is een internationale rivier, daarom is het nodig om het beheer van de Vecht in Duitsland en Nederland goed op elkaar af te stemmen.

Onderzoek waterveiligheidsopgave Overijsselse Vecht

Waterbeheerders onderzoeken wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid van De Vecht, anders dan traditionele dijkversterking.

Integrale aanpak ter bevordering identiteit in het Vechtdal

Doelstelling van het project is een integrale aanpak waarbij mensen, instanties en bedrijven in het gebied heen met elkaar verbonden worden.

13okt

Slotevenement van het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’

Digitaal Vecht-Dinkel-symposium over de gevolgen van klimaatverandering en adaptatiestrategieën in de grensoverschrijdende Vecht-Dinkel-stroomgebieden

De Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. Van de oorsprong in het Duitse Münsterland tot de monding in de buurt van Zwolle krijgt de Vecht het karakter van een robuuste, veilige, halfnatuurlijke laaglandrivier. De oevers worden anders, de bedding wordt ondieper, de rivier wordt breder, de loop verandert door het aansluiten van oude meanders en er is meer ruimte voor allerlei natuurlijke processen. Tegelijkertijd wordt er meer scheepvaart mogelijk en wordt het toerisme op een verantwoorde manier gestimuleerd, net als de economische ontwikkeling van het Vechtdal. Het is dan ook 2050 voor dit project volledig is afgerond.

Grensoverschrijdende samenwerking

Deze website geeft informatie over de grensoverschrijdende samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, specialisten, ondernemers en andere professionals die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal. Deze website is een initiatief van de Grensoverschrijdende Stuurgroep en het Grensoverschrijdend Programmateam. Informatie en projectpartners zijn te vinden onder "Vechtvisie".

Daarnaast bevat deze website informatie over POV systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht en de uitvoeringsprojecten vanuit LIVING-VECHT-DINKEL.

Bekijk welke initiatieven en projecten er zijn rond de Vecht en het Vechtdal.

kaart van de Vecht