Nieuwe ronde voor de Vecht


Wegens succes verlengd, dat is het motto van het programma Ruimte voor de Vecht de komende vier jaar. Dertien bestuurders ondertekenden daarvoor donderdag 27 september de nieuwe overeenkomst in een bomvol theater De Voorveghter in Hardenberg. De ondertekening betekent een voortzetting van de samenwerking in projecten die de Vecht waterveiliger, natuurlijker en aantrekkelijker maken. Wel zetten alle (13) partners zich vanaf nu gelijkwaardig in voor het Vechtdal, waarbij de provincie Overijssel niet langer het programma Ruimte voor de Vecht regisseert en financiert.

De Vecht verandert

In de ochtend vond het Nederlands-Duitse Vechtsymposium ‘De Vecht verandert’ plaats: honderden experts, bestuurders en andere betrokkenen bogen zich over de toekomst van Vecht en Dinkel onder veranderende klimatologische omstandigheden. Het symposium is een activiteit van de stuurgroep Vecht in combinatie met het Europese project Living Vecht-Dinkel. Duitse en Nederlandse projectpartners werken hierin samen om waterveiligheid, economische ontwikkelingen en recreatie op een innnovatieve wijze met elkaar te verbinden.

De Vecht in de toekomst

Met een kleine 250 bezoekers liet het symposium zien dat de Vecht volop in de belangstelling staat. De opgaven voor de toekomst zijn dan ook niet gering: de thema’s hoogwater, verdroging, natuurontwikkeling en schoon water blijven in het Vechtdal de aandacht vragen in zowel Nederland als Duitsland. DB-lid Hans de Jong van WDODelta onderstreept dit: “Om het Vechtdal waterveilig te houden, is grensoverschrijdende samenwerking absoluut noodzakelijk “.

Dr. Michael Kiehl Kreisrat van Landkreis Grafschaft Bentheim, stipte ook de samenwerking tussen Nederland en Duitsland aan “Het project Grensmeander is een prachtig voorbeeld van deze samenwerking, nu moeten we dit uitbouwen richting de toekomst”. Watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen haalde het thema klimaatadaptatie en het Deltaplan aan. “We gaan op zoek naar synergie (versterkend eefect van samenwerking) tussen de klimaatopgave en onze ruimtelijke ambities, we dienen te werken aan weerbaarheid en veerkracht bij extremiteiten als droogte en wateroverlast.”

Ook werd het begrip klimaatas aan het publiek gepresenteerd. De klimaatverandering maakt het noodzakelijk om met een frisse blik naar de Vecht te kijken, de geboekte resultaten door een nieuwe bril te zien en een vernieuwde ambitie te formuleren.

De Vecht op z’n mooist

En op de Vechtdaldag in de zonovergoten middag kregen de ruim 270 deelnemers per boot, fiets, bus, kano of te voet een kijkje achter de schermen van Ruimte voor de Vecht. De thematische opzet van de excursies zorgde voor een gevarieerd programma in Nederland en Duitsland: van de nieuwe sluis in Mariënberg, Bronzezeithof in Uelsen, of de grensmeander bij Laar tot kunstwegen en de Vechtdalroute. In het uitzonderlijk mooie weer toonden de Vecht en het Vechtdal zich deze dag op hun mooist.