Workshops Rust en Drukte


Om ervoor te zorgen dat het concept van "Rust en Drukte in het Vechtdal" wordt erkend, wordt het samen met regionale spelers ontwikkeld die op professionele of vrijwillige basis met Vecht en Dinkel te maken hebben. Er zijn drie workshops georganiseerd om de belanghebbenden hierbij te betrekken.

Een workshop voor de stakeholders vanuit de natuurbescherming op 09.05.2019, een workshop voor de naburige gemeenten aan de Vecht en Dinkel en de toerisme vertegenwoordigers op 14.05.2019 en een workshop voor de vertegenwoordigers van de landbouw en het waterbeheer op 24.05.2019. De deelnemers kregen de tot nu toe door het planningsbureau Lindschulte uitgewerkte thema-kaarten gepresenteerd. Daarnaast was er gelegenheid om wensen, ervaringen, doelen en concrete projecten met betrekking tot de ontwikkeling van Vechte en Dinkel en de uiterwaarden te bespreken. De resultaten worden momenteel geëvalueerd en verwerkt in het totaalconcept.

De informele interdisciplinaire uitwisseling in de workshops leverde veel nieuwe inzichten op en droeg bij aan wederzijds begrip. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het creëren van duurzame communicatiekanalen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Vechtvisie.