Maatregelen


In drie werkpakketen, te weten “Uitvoering van het Vecht-Dinkel-programma”, “Veilig en schoon water” en “Regionale economie en versterkte identiteit” worden daarbij vijftien maatregelen uitgevoerd, die onderstaand nader beschreven worden.