Maatregel 01 Uitvoeringsprogramma Vechtvisie


Maatregel 1 omvat de uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor de Vecht. Daarvoor zal een beschrijving van concrete, toekomstige samenwerkingsgebieden van de betrokken partners opgesteld worden.

Het uitvoeringsprogramma is tevens gekoppeld aan de Grensoverschrijdende Vechtvisie en moet zorgen voor sterkere afstemming, coördinatie en synergiën van Duitse en Nederlandse initiatieven in het gebied. Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2020 opgeleverd.

Stand van zaken

Tijdens het succesvolle Vechtsymposium zijn er in 2018 al veel verschillende ideeen en initiatieven voor een toekomstig uitvoeringsprogramma ontstaan.

In het najaar van 2019 volgden nog twee workshops op het gebied van regionale economie en waterkwantiteit en -kwaliteit. Een derde workshop, die was toegespitst op het uitvoeringsproces, kon wegens de Corona pandemie nog niet plaatsvinden. Op basis van de bijdragen zal een longlist worden opgesteld die tijdens het Vechtesymposium 2021 zal worden gepresenteerd.