Maatregel 01 Uitvoeringsprogramma Vechtvisie


Maatregel 1 omvat de uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor de Vecht. Daarvoor zal een beschrijving van concrete, toekomstige samenwerkingsgebieden van de betrokken partners opgesteld worden.

Het uitvoeringsprogramma is tevens gekoppeld aan de Grensoverschrijdende Vechtvisie en moet zorgen voor sterkere afstemming, coördinatie en synergiën van Duitse en Nederlandse initiatieven in het gebied. Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2020 opgeleverd.

Stand van zaken

Tijdens het succesvolle Vechtsymposium zijn er in 2018 al veel verschillende ideeen en initiatieven voor een toekomstig uitvoeringsprogramma ontstaan.

In het najaar van 2019 volgden nog twee workshops op het gebied van regionale economie en waterkwantiteit en -kwaliteit. Een derde workshop, die was toegespitst op het uitvoeringsproces, kon wegens de Corona pandemie niet plaatsvinden.Op basis van de bijdragen is een longlist opgesteld.

In maart/april 2021 werd een officieel concept opgesteld. De raakvlakken met GPRW-projecten werden onderzocht, evenals de organisatorische verankering van het programma. Dit concept-uitvoeringsprogramma is op 19 mei 2021 gepresenteerd en met de betrokken belanghebbenden besproken. De opmerkingen en reacties van 19 mei 2021 zijn verwerkt in de definitieve versie van het uitvoeringsprogramma. Op 7 juni 2021 is het uitvoeringsprogramma ook gepresenteerd aan de stuurgroep GSG Vecht en Vechtdal. De stuurgroep heeft dit uitvoeringsprogramma goedgekeurd als basis voor verdere uitwerking in de komende periode.