Maatregel 04a Hoogwatervoorspelmodel


De afgelopen jaren is er steeds vaker sprake van intensieve neerslag, waardoor de afvoercapaciteit van de Vecht en Dinkel op zijn grenzen stuit en risicovolle situaties ontstaan voor aanwonenden en bedrijven.

Doel van deelprojectproject 4a is daarom de ontwikkeling van een beter hoogwatervoorspelmodel voor het gehele stroomgebied van de Vecht, zowel in Duitsland als Nederland. Daarmee kan beter en eerder gereageerd worden op dreigend hoogwater, wat leidt tot efficiëntere oplossing of preventie van calamiteiten.

In het project werken de Duitse Niedersächsischer Landesbestrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim en de Nederlandse gemeenten langs de Vecht en Dinkel en de waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen samen. Waterschap Vechtstromen is de trekker van het project.

De maatregel bestaat uit meerdere deelprojecten:

  • Technische verbeteringen van de huidige hoogwatervoorspelsystemen
  • Beperking of voorkoming van wateroverlast met de ontwikkeling van een systeem waarmee de optimale inzet van twee bergingsgebieden bij Coevorden en Hardenberg wordt bepaald;
  • Aanpassen van het beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de Dinkel
  • Samenwerking/informatie-uitwisseling door gebruik te maken van elkaars systemen.

Stand van zaken

De inbouw van Walrus in Sobek, de koppeling tussen het Nederlandse FEWS (hoogwatervoorspelmodel) en het Duitse Panta Rhei (neerslagafvoermodel) en inzettool (optimalisatie inzet bergingsgebieden bij Hardenberg en Coevorden) zijn inmiddels gereed. In de zomer van 2019 wordt de rapportage met verbeterpunten van FEWS Vecht opgeleverd, waarna begonnen wordt met de realisatie hiervan.
Voor de samenwerking en informatie-uitwisseling heeft in juni 2019 een eerste bijeenkomst met de Duitse en Nederlandse waterbeheerders plaatsgevonden. Zodra het Dinkelmodel is verbeterd, kan de aanpassing van het BOS Dinkel op te starten. Dit laatste onderdeel gebeurt samen met de Duitse en Nederlandse gemeenten langs de Dinkel.

De resultaten van het gezamenlijke werk werden eind 2020 in verband met corona gepresenteerd in een digitale demonstratie. Meer over het evenement is te lezen in het persbericht (pdf, 484 kB).