Maatregel 04b Hoogwateroefening


Grote delen van Oost-Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hebben de afgelopen jaren, waaronder 2010, te maken gehad met extreem hevige regenval.

Deze situatie heeft tot talrijke problemen geleid en ook plaatselijke schade aangericht. Deze gebeurtenissen toonden aan dat een goede en tijdige uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse en Duitse water- en rampenbestrijdingsautoriteiten van groot belang is. In 2011/2012 hebben de betrokken organisaties hierover afspraken gemaakt.Op basis van deze afspraken is een hoofwateralarmplan opgesteld en werd in oktober 2016 de Duits-Nederlandse overstromingsoefening "Grenzeloze Regen" uitgevoerd.

Voor de voorbereiding op de oefening is een werkgroep ingesteld die zich onder andere bezig houdt met het uitwerken van een oefendraaiboek, het inrichten van een oefenscenario en de aanbesteding van externe ondersteuning voor de oefening. Insteek hierbij is om te voldoen aan de vooraf gestelde gezamenlijke oefendoelen en hierbij zo realistisch mogelijk te oefenen. Inmiddels is een projectbureau ingehuurd voor de coordinatie en is oefenscenario ontwikkeld.

Zodra de oefening heeft plaatsgevonden, zal een evaluatie plaatsvinden. Leerpunten uit de oefening worden geanalyseerd en meegenomen bij het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking in de voorbereiding op en tijdens hoogwatersituaties.

Stand van zaken

De oefening in 2016 heeft geresulteerd in handelingsperspectieven en aanbevelingen die in de periode 2017-2020 zijn uitgevoerd. Na een vertraging van meer dan een jaar, als gevolg van de coronamaatregelen, heeft op 10 juni jl. de D-NL hoogwateroefening ‘Waterwedloop’ plaatsgevonden. Bij deze oefening stond goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse waterbeheerders centraal. Aan de oefening namen vijf partijen deel (Bezirksregierung Münster, Kreis Borken, Landkreis Grafschaft Bentheim, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen) en waren meerdere externe partijen betrokken (o.a. NLWKN, en de veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) Twente). Het evaluatierapport van de hoogwateroefening in juni 2021 vindt u hier: Evaluatierapport Hoogwateroefening Waterwedloop 2021 (pdf, 3.2 MB)