Maatregel 04b Hoogwateroefening


Grote delen van Oost-Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hebben de afgelopen jaren, waaronder 2010, te maken gehad met extreem hevige regenval.

Deze situatie heeft tot talrijke problemen geleid en ook plaatselijke schade aangericht. Deze gebeurtenissen toonden aan dat een goede en tijdige uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse en Duitse water- en rampenbestrijdingsautoriteiten van groot belang is. In 2011/2012 hebben de betrokken organisaties hierover afspraken gemaakt.Op basis van deze afspraken is een hoofwateralarmplan opgesteld en werd in oktober 2016 de Duits-Nederlandse overstromingsoefening "Grenzeloze Regen" uitgevoerd.

Voor de voorbereiding op de oefening is een werkgroep ingesteld die zich onder andere bezig houdt met het uitwerken van een oefendraaiboek, het inrichten van een oefenscenario en de aanbesteding van externe ondersteuning voor de oefening. Insteek hierbij is om te voldoen aan de vooraf gestelde gezamenlijke oefendoelen en hierbij zo realistisch mogelijk te oefenen. Inmiddels is een projectbureau ingehuurd voor de coordinatie en is oefenscenario ontwikkeld.

Zodra de oefening heeft plaatsgevonden, zal een evaluatie plaatsvinden. Leerpunten uit de oefening worden geanalyseerd en meegenomen bij het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking in de voorbereiding op en tijdens hoogwatersituaties.

Stand van zaken

De oefening in 2016 heeft geresulteerd in handelingsperspectieven en aanbevelingen die in de periode 2017-2019 zijn uitgevoerd.In de zomer van 2021 zal in het stroomgebied van de Vechte en de Dinkel een tweede grensoverschrijdende overstromingsoefening plaatsvinden in het kader van het LIVING-project. Qua opzet zal de oefening vergelijkbaar zijn met de oefening "Grenzeloze regen". De doelstellingen zijn gericht op grensoverschrijdende alarmering, samenwerking en besluitvorming.

De volgende organisaties doen aan de oefening mee: Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Kreis Borken, Bezirksregierung Münster, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel. Naast deze organisaties zijn ook veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt)’s IJsselland, Twente en Noord- en Oost Gelderland uitgenodigd om aan de oefening deel te nemen.