Maatregel 06 Dinkel-Losser Pilotproject


Het pilotproject Dinkel-Losser/Gronau is een majeur onderdeel van het LIVING-project. Kern van dit deelproject is de Nederlands-Duitse samenwerking voor het inrichten van een ‘Duits’ kerngebied ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water net over de grens in Nederland.

Vanwege de verstedelijking rondom Gronau en de aanwezigheid van hoge gronden is het niet mogelijk om een KRW-kerngebied (Strahlursprung) in Duitsland zelf te realiseren. De realisatie van zo een KRW-kerngebied net over de grens in Nederland daarentegen zou aan de Duitse KRW-verplichting kunnen voldoen. Door het onderzoeksbureau Arcadis-Keulen is dit onderzocht en ook aangetoond. De inrichting en realisatie van zo een kerngebied zou ingepast kunnen worden in het deelproject Losser Zuid van de provincie Overijssel/Waterschap Vechtstromen. Voor de inrichting zou een financiële bijdrage vanuit het Euregio (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)-project en Kreis Borken kunnen worden ingezet.

Stand van zaken

Het definitieve ontwerp werd door het projectteam met de steun van het adviesbureau RHDHV verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en bestek. Dit ontwerp en de specificaties bevinden zich momenteel in de aanbestedingsfase, waarin de aannemers prijsopgaven doen. De uitvoeringsfase begint zo spoedig mogelijk na de definitieve gunning van het project aan een aannemer. Het project zal eind 2021 voltooid zijn.