Maatregel 09 Rust en drukte in het Vechtdal


Het in Nederland ontwikkelde concept Rust en Drukte heeft betrekking op de verenigbaarheid van rustgebieden voor natuurbescherming en activiteitsgebieden met economisch en toeristisch gebruik in het Vechtdal.

Deze maatregel heeft tot doel het concept "Rust en Drukte" ook aan Duitse zijde te concretiseren, het te integreren in toerisme, waterbeheer en natuurbehoudende planningen en deze grensoverschrijdend te coördineren. Deze aanpak is gebaseerd op het Nederlandse concept van "zonering". Projectpartners zijn Stichting De Koppel en Stichting Natuurbeheer Grafschaft Bentheim.

Aan beide zijden van de grens zijn er al enkele jaren initiatieven die op dit idee ingaan. Naast onvoldoende concretisering is er echter vooral een gebrek aan grensoverschrijdende coördinatie en gezamenlijke planning. Een uniforme sturing en planning langs de gehele waterloop moet het menselijk gebruik concentreren op plaatsen die daarvoor bijzonder geschikt zijn. Andere plaatsen daarentegen moeten volledig aan de natuur worden overgelaten.

Stand van zaken

Sinds de zomer van 2020 zijn er drie excursies gehouden op basis van een aanvulling bij het planbureau, waarbij telkens dieper werd ingegaan op een thema dat een gemeente bijzonder bezig hield en waarbij een spanningsveld tussen rust en bedrijvigheid in gebieden dicht bij de stad werd bekeken. De excursies vonden plaats in samenwerking met de stad Nordhorn, de gemeente Schüttorf en de gemeente Emlichheim. Gedetailleerde kaarten werden door het planbureau opgesteld en aan de gemeente voorgelegd en besproken. Ook vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties en van het toerisme namen eraan deel.Het eindverslag en de definitieve kaarten waren begin 2021 klaar.