Maatregel 10 Vechtzomp Educatie


De Vechtezomp doorkruist een pittoresk grensgebied met talrijke meanders en twee oude riviertakken. In het bijna natuurlijke oevergebied met wilgen- en uiterwaardenstruiken zijn tal van broedvogels en aan de oevers gebonden levensvormen te vinden.

Aan boord van de Vechtzomp is het een bijzondere ervaring om deze natuur te ontdekken, temeer alleen de rit met de Vechtzomp dit perspectief biedt.

Het onderwijsproject wil basisschoolleerlingen aan weerszijden van de grens dichter bij deze natuurbeleving brengen met een excursie op de Vechtzomp. Op de Vechtzompen wordt een buitenschoolse leslocatie gecreëerd waar de leerlingen op basis van praktijkervaring een basiskennis van milieu en natuur ontwikkelen en kennis opdoen bij het benoemen van flora en fauna. Het doel van dit project is ook om leerlingen te sensibiliseren voor een verantwoord gebruik van de natuur en van het water als levensbelangrijke bron. Tevens willen de projectpartners Samtgemeinde Emlichheim en Natuuractiviteitencentrum De Koppel dat leerlingen aan weerszijden van de grens de natuur- en cultuurhistorie van hun streek en hun gemeenschappelijke rivier de Vecht leren kennen en waarderen, met de nadruk op het beleven ervan.

Stand van zaken

Inmiddels zijn ook aan Nederlandse zijde rangers opgeleid om de schoolklassen te begeleiden. Tevens zijn in het voorjaar 2019 de 'schatkisten' ontwikkeld, gevuld met lessmateriaal zoals dierenhuiden, poten, schedels, vergrootglazen, visnetten, dieridentificatiekaarten, etc.. Met behulp van deze lesmaterialen ervaren de leerlingen de lessen als levendig.

Vanaf mei 2019 konden Duitse groepen mee aan boord en vanaf augustus gingen de eerste Nederlandse klassen mee op een boottocht. Helaas konden er in 2020 geen boottochten plaatsvinden vanwege Corona, maar voor de zomer van 2021 zijn er weer reizen gepland.