Maatregel 11b Vechtcanon


De Vechtcanon brengt in een handzaam naslagwerk de honderd hoogtepunten langs Vecht in kaart tot en met de nieuwste ontwikkelingen op waterbouwkundig, historisch, cultureel, agrarisch en toeristisch niveau.

Rode draad vormt daarbij een denkbeeldige wandeling van de monding in het Zwartewater tot aan de bronnen bij Darfeld. Tijdens deze route wordt af en toe stilgestaan bij thema’s die grensoverschrijdend zijn, en die het Vechtdal bijzonder maken, zoals bijvoorbeeld de historische handel langs de Vecht. Daarbij worden ook tal van foto’s van de Vecht en het Vechtdal afgebeeld: zowel klassieke detailopnamen op de grond als ook moderne droonbeelden waardoor de hoogtepunten langs de Vecht in meerdere dimensies getoond worden.

Na de voorbereidende fase in het voorjaar is de uitvoering voor de Canon gestart in de zomer van 2017. Het boek is voor het eerst in september 2018 tijdens het Vechtsymposium gepresenteerd.