POV


Onderzoek waterveiligheidsopgave Overijsselse Vecht

Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en de Duitse waterbeheerders onderzoeken wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid van De Vecht anders dan alleen de traditionele dijkversterking. De oplossingen worden niet alleen in het Vechtdal gezocht, maar ook in andere stroomgebieden in Nederland. Misschien zijn er zelfs over de grens in Duitsland oplossingen mogelijk. De dijkversterkingsopgave zou hierdoor kunnen verminderen. Door het hele stroomgebied mee te nemen kijken we of we oplossingen slimmer, efficiënter en goedkoper kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in dit onderzoek: POV (Project Overstijgende Verkenning) systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht.

Systeemuitwerking hoogwaterperspectief Vecht

tijdlijn pov Vecht

Belangrijke momenten

Werkplaatsen

2017 zijn de voorbereidingen van de POVVecht gestart.

April 2018 komen experts bij elkaar tijdens de 2e werkplaats.

Partners/team

Werkplaatsen

Voor POV Vecht is een projectteam samengesteld. Hier zie je wie er in dit team werkzaam zijn en welke rol zij vervullen.