Belangrijke momenten


2017: In het voorjaar van 2017 zijn de voorbereidingen van de POVVecht gestart. In juli hebben we officieel de beschikking overhandigd gekregen. De methode en uitgangspunten zijn bepaald en in November 2017 is de eerste werkplaats. In december 2017 zijn de uitgangspunten voor de modelstudie bekend.

2018: In april 2018 komen experts bij elkaar tijdens de 2e werkplaats. Een 1e analyse effectiviteit van mogelijke maatregelen wordt gepresenteerd. We krijgen  een beter beeld over het gedrag van de Vecht. De mogelijke maatregelen worden doorberekend op technische haalbaarheid. Ook wordt er samen met de universiteit Twente gekeken naar mogelijke manieren van verankering van afspraken tussen bestuurlijke organisaties. Eind mei is er een Bestuurlijk Overleg. Deze wordt in juli gevolgd door een 3e werkplaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de eindresultaten en haalbarheid van de maatregelen gepresenteerd. In september is er wederom een Bestuurlijk Overleg. In november volgt er nog een rapportage governance, handreiking stroomgebieden en maatregelenboek. In december 2018 zal er ten slotte een bestuurlijk besluit genomen worden over het vervolgtraject.