Partners/team


Voor POV Vecht is een projectteam samengesteld. Hieronder zie je wie er in dit team werkzaam zijn en welke rol zij vervullen:

Projectmanager: Piet van Erp P.van.erp@vechtstromen.nl
Technisch manager: Barry Ros BarryRos@wdodelta.nl Omgevingsmanager: Dick van Pijkeren DickvanPijkeren@wdodelta.nl   
Contractmanager: Marieke Schabbink M.Schabbink@vechtstromen.nl 
Manager projectbeheersing: Jelmer Koes j.koes@vechtstromen.nl