Vechtvisie


Grensoverschrijdende plannen en initiatieven

De Vecht is een internationale rivier, daarom is het nodig om het beheer van de Vecht in Duitsland en Nederland goed op elkaar af te stemmen. In 2009 is aan de Duits-Nederlandse grens bij Laar de Grensoverschrijdende Vechtvisie gepresenteerd. Daarin staat in hoofdlijnen wat er gebeuren moet om van de Vecht weer een prachtige, veilige rivier te maken met schoon water, een gezonde flora en fauna en een economisch florerende omgeving.

Ruimte voor uw ideeën

Wat er precies moet gebeuren en op welke manier, dat ligt nog lang niet vast. Dus er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Ook voor uw ideeën. De enige voorwaarde is dat ze bijdragen aan het uiteindelijke doel van de Vechtvisie. Los van alle nuances, staat daar kortweg in dat de Vecht in 2050 weer een halfnatuurlijke laaglandrivier moet zijn.

Ondersteuning van het GPT

Iedereen kan plannen en ideeën aanmelden bij het GPT (grensoverschrijdend programmateam). Eerst kijkt het GPT of een plan of idee past in de grensoverschrijdende Vechtvisie. Als dat zo is, bekijkt het GPT of hij het plan kan ondersteunen. Als dat zo is, zet het GPT graag zijn ervaring en contacten in om het project verder te helpen. Bijvoorbeeld door als erkend samenwerkingsverband actief contact te leggen met overheden, deskundigen, projecten en subsidiegevers. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor coaching, begeleiding of extra vakinhoudelijke inbreng. Het GPT bekijkt per project welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.

Informatie

Rivierlandschap