Team


De grensoverschrijdende stuurgroep Vecht en Vechtdal wil van de Vecht weer een halfnatuurlijke rivier maken. Daarnaast stimuleert ze de ecologische en de economische ontwikkeling van het Vechtdal. De stuurgroep houdt zich alleen bezig met de grote lijnen. De uitwerking en uitvoering wordt gedaan door het Grensoverschrijdend ProgrammaTeam (GPT).

Het GPT is een samenwerking van Duitse en Nederlandse overheden en organisaties. Dit samenwerkingsverband bedenkt en stimuleert plannen om de Vecht en het Vechtdal verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij vooral om initiatieven die de hele Vecht omvatten of die zich op z’n minst in twee landen afspelen.

Het Grensoverschrijdend Programmateam werkt hard aan de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal. Het GPT helpt en ondersteunt organisaties, overheden, ondernemers en anderen bij de uitvoering van hun plannen. Bijvoorbeeld met advies over aanpak, uitvoering, planning en financiering. Het GPT richt zich vooral op grensoverschrijdende samenwerking en stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Duitse en Nederlandse samenwerkingspartners.

Wilt u meer informatie over het werk van het GPT of wilt u overleg over een grensoverschrijdend plan of idee? Al uw reacties, voorstellen en suggesties zijn van harte welkom! Hebt u een idee dat een extra impuls geeft aan de Vecht of het Vechtdal? Het GPT bespreekt graag welke ondersteuning ze u bieden kan.